Wybór komornika sądowego | Akty prawne związane z egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych | | Komornicze kancelarie | Giełda długów
 

Komornik Czarnków | Kanacelaria Komornicza w Chodzieży | Licytacje

komornik - komornik sądowy
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym , powoływanym na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Komornik działa przy sądzie rejonowym, przy którym został ustanowiony choć zgodnie z aktualną Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji za wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości może on przyjmować również sprawy spoza rejonu działania tego sądu. Wybór komornika należy dziś do wierzyciela. Komornik co do zasady zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również inne czynności zlecone mu na podstawie odrębnych przepisów.Do czynności takich, wykonywanych przez komornika należą: przeprowadzenie spisu inwentarza i sporządzenie na zarządzenie sądu lub prokuratora protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.
Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik Sądowy w Chodzieży
Licytacje komornicze w Polsce: Komornik Czarnków


Informacji o licytacjach dostarcza Dziennik E-komornik

Licytacja Nieruchomości miejsce Głogów, data licytacji 31-01-2018 , kategoria Budynki mieszkalne

Licytacja Nieruchomości miejsce Głogów, data licytacji 26-01-2018 , kategoria Mieszkania

Licytacja Nieruchomości miejsce Góra, data licytacji 24-01-2018 , kategoria Działki budowlane

Licytacja Nieruchomości miejsce Góra, data licytacji 24-01-2018 , kategoria Pozostałe nieruchomości

Licytacja Nieruchomości miejsce Góra, data licytacji 19-01-2018 , kategoria Pozostałe nieruchomości