komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

INFORMACJE    ZASIĘG    WNIOSKI    LICYTACJE

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

komornik Chodzież

Ul. Rynek 5
64-800 Chodzież
tel. 67 282 70 14
fax 67 282 70 14
chodziez2@komornik.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 16:00

Przyjmowanie interesantów:
Poniedziałek 10:00 - 15:00

     Witam na stronie kancelarii komorniczej w Chodzieży.

     Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.10.2008r. zostałem powołany na nowo utworzone stanowisko komornicze w Chodzieży. Dnia 06.01.2009r złożyłem ślubowanie przed Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu uzyskując od tego dnia prawo wykonywania czynności.

     Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji - kierunek prawo. Odbyłem aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Poznaniu. Przed powołaniem na stanowisko Komornika pracowałem przez okres 5 lat na stanowisku asesora komorniczego.
Kancelaria Komornika uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik wykonuje następujące czynności nieegzekucyjne:

 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora
 • na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty
 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 • Kordian Ostajewski

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież

  komornik Chodzież