Wybór komornika sądowego | Akty prawne związane z egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych | | Komornicze kancelarie | Giełda długów
 

Komornik Czarnków | Kanacelaria Komornicza w Chodzieży | Licytacje

komornik - komornik sądowy
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym , powoływanym na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Komornik działa przy sądzie rejonowym, przy którym został ustanowiony choć zgodnie z aktualną Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji za wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości może on przyjmować również sprawy spoza rejonu działania tego sądu. Wybór komornika należy dziś do wierzyciela. Komornik co do zasady zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również inne czynności zlecone mu na podstawie odrębnych przepisów.Do czynności takich, wykonywanych przez komornika należą: przeprowadzenie spisu inwentarza i sporządzenie na zarządzenie sądu lub prokuratora protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.
Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik Sądowy w Chodzieży
Licytacje komornicze w Polsce: Komornik Czarnków


Informacji o licytacjach dostarcza Dziennik E-komornik

Licytacja Ruchomości miejsce Nowe Miasteczko, data licytacji 05-07-2017 , kategoria Maszyny i urządzenia

Licytacja Ruchomości miejsce Koszalin, data licytacji 05-07-2017 , kategoria Samochody osobowe

Licytacja Ruchomości miejsce Głogów, data licytacji 29-06-2017 , kategoria Samochody osobowe

Licytacja Ruchomości miejsce Głogów, data licytacji 20-06-2017 , kategoria Samochody osobowe

Licytacja Nieruchomości miejsce Głogów, data licytacji 14-06-2017 , kategoria Mieszkania